ATGRIEŠANA UN ATMAKSĀŠANA

Klientam ir tiesības atteikties no līguma, kas noslēgts ar pārdevēju, bez soda naudas četrpadsmit (14) dienu laikā no FantiniPelletteria.lv iegādāto produktu saņemšanas dienas, nosūtot e-pastu uz info@fantinipelletteria.com, e-pasta temata rindā norādot pasūtījuma numuru.

Fantini Pelletteria garantē 100% atgrieztā produkta atmaksu, ja tiek ievēroti visi šajā lapā minētie noteikumi.

Atteikuma tiesības neattiecas uz īpaši pielāgotiem produktiem.

Par visiem produktiem bez etiķetēm vai ar noņemtām, lietotām vai nepilnīgi aizpildītām etiķetēm nauda netiks atmaksāta.

Preces ir jānosūta atpakaļ oriģinālajā iepakojumā un tādā pašā stāvoklī, kādā tās tika saņemtas.

Klientam bez nepamatotas kavēšanās un četrpadsmit (14) dienu laikā no atteikuma tiesību izmantošanas pieprasījuma pieņemšanas dienas ir jānosūta atpakaļ saņemtās preces.

Atgriežot produktu, klients sedz atpakaļnosūtīšanas izmaksas, ja atgriešana nav veikta uzņēmuma sākotnējās kļūdas dēļ.

FANTINIPELLETTERIA.LV atļautajiem atgriešanas sūtījumiem jābūt nosūtītiem no tās pašas valsts, kurā tika piegādāts sākotnējais pasūtījums.

Attiecībā uz visiem aspektiem, kas nav īpaši izteikti, noteicošie ir Eiropas noteikumi par tālpārdošanu.