NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1)Vispārīgas piezīmes
Šos vispārīgos pārdošanas noteikumus un nosacījumus (“Noteikumi un nosacījumi”) reglamentē Patērētāju kodekss (Likumdošanas dekrēts Nr. 206/2005) un noteikumi par e-komerciju (Likumdošanas dekrēts Nr. 70/2003).

2) Piedāvājums sabiedrībai
Vietnē piedāvātie produkti un to cenas ir piedāvājums sabiedrībai saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti Noteikumos un nosacījumos un pašā vietnē. Šā piedāvājuma nosacījumi attiecas tikai uz pirkumiem, kas veikti vietnē.

3) Cenas
Visos pasūtījumos, kas tiek nosūtīti Eiropas Savienībā, ir iekļauts PVN. Piegādes izmaksas var būt bezmaksas vai par tām var tikt iekasēta maksa no klienta, un tās ir attiecīgi norādītas pirkuma pasūtījumā. Uz produktiem attiecas cena, kas norādīta vietnē nosūtīšanas apstiprinājuma brīdī, neņemot vērā iepriekšējos piedāvājumus vai jebkādas cenu izmaiņas, kas varētu būt notikušas vēlāk.

4) Pasūtījums
Pasūtījumi ir jāiesniedz tiešsaistē, izmantojot vietnē norādīto pasūtīšanas procedūru. Lai varētu noslēgt pirkuma pasūtījumu, klientam ir jāsniedz nepieciešamie personas dati, kas nepieciešami, lai varētu veikt pirkumu. Klients pareizi pabeidz pasūtījuma procedūru, ja vietnē netiek parādīts kļūdas paziņojums. Pirkuma līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, kad vietnes īpašnieks ir saņēmis pasūtījumu. Šādā gadījumā pasūtījuma saņemšana tiek apstiprināta, nosūtot pasūtījuma apstiprinājuma e-pastu uz klienta norādīto e-pasta adresi. Šajā apstiprinājumā būs apkopoti iegādātie produkti, to cenas (tostarp piegādes izmaksas), piegādes adrese, pasūtījuma numurs un vispārīgie un īpašie nosacījumi, kas piemērojami pasūtījumam. Klients apņemas pārbaudīt pasūtījuma apstiprinājumā iekļauto datu pareizību un, ja ir radušies labojumi, 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc to saņemšanas paziņot mums par to. Jebkurus izdevumus, kas radušies savlaicīgi nepaziņotu datu kļūdu dēļ, sedz klients. Automatizētās sistēmas ģenerēto un pa e-pastu paziņoto pasūtījuma numuru klients izmanto saziņā ar vietnes īpašnieku. Iespējams, ka atsevišķi produkti dažkārt var būt nepieejami; šādā gadījumā, ja klienta izvēlētie produkti nav pieejami, viņš par to tiks nekavējoties informēts.

5) Piegādes metodes
Preces tiek piegādātas, izmantojot specializētus pārvadātājus. Piegādes laikā ir nepieciešama klienta klātbūtne, lai pārbaudītu, vai iepakojums ir neskarts un vai saņemtās preces atbilst pasūtījumā norādītajām precēm. Redzamu defektu, piemēram, nepareiza daudzuma un/vai nepareiza produkta un neintegrēta iepakojuma, gadījumā klientam par tiem jāziņo transporta dokumentā un jāsazinās ar vietnes īpašnieku pa e-pastu ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc piegādes.

6) Piegādes izmaksas
Piegādes izmaksas var būt bezmaksas vai iekasējamas no klienta, un tās ir attiecīgi norādītas pasūtījumā.

7) Pakalpojums
Klients var saņemt informāciju par pēcpārdošanas pakalpojumiem, apmeklējot vietnes sadaļu “Kontakti” vai rakstot e-pastu uz adresi: info@fantinipelletteria.com.

8) Preču apmaiņa
Nopirkto preču apmaiņa ir atļauta, ja vien preces nav bojātas/bojātas un tām nav lietošanas izraisīta nolietojuma pazīmju. Materiāliem jābūt ar atbilstošu iepakojumu (aploksni/kasti u. c.), šis iepakojums jāizmanto preču atkārtotai ievešanai, no preču saņemšanas dienas nedrīkst būt pagājušas vairāk kā 14 dienas. Individuāli izgatavotas preces netiek apmainītas. Lai apmainītu preces, jums jāsazinās ar mūsu Klientu apkalpošanas dienestu pa e-pastu, norādot atsauces uz savu pasūtījumu, apmaināmās preces un paziņojot piegādes adresi.

9) Juridiskā garantija patērētājam
Patērētājam, kā noteikts Patērētāju kodeksa (turpmāk “Patērētāju kodekss”, 2005. gada 6. septembra Likumdošanas dekrēts Nr. 206) 3. pantā, ir tiesības izmantot juridisko garantiju, kas paredzēta paša Patērētāju kodeksa 128.-132. pantā. Šī garantija cita starpā paredz, ka patērētājam, draudot ar tiesību zaudēšanu, jāinformē objekta īpašnieks par jebkuru neatbilstību, ko patērētājs konstatējis iegādātajā produktā, 2 (divu) mēnešu laikā pēc tās atklāšanas (132. pants, Patērētāju kodekss). Pēc šāda paziņojuma patērētājs ir tiesīgs pieprasīt preces labošanu vai nomaiņu, neskarot citas patērētājam likumā paredzētās tiesības. Iepriekšminētā juridiskā garantija ir spēkā ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no preces piegādes. Tāpēc pēc šī termiņa beigām vietnes īpašnieks nebūs atbildīgs par patērētāja konstatētajiem atbilstības trūkumiem. Preces nomaiņas vai remonta gadījumā garantijas noteikumi precei, kas tiek nodota kā nomaiņa vai kas rodas remonta rezultātā, ir tādi paši kā oriģinālajai precei. Tāpēc kopējais divu gadu juridiskās garantijas ilgums jebkurā gadījumā sākas no oriģinālā produkta piegādes brīža. Jebkurā gadījumā, lai reglamentētu juridiskās garantijas noteikumus, ir atsauce uz Patērētāju kodeksa noteikumiem, kas izklāstīti 128. un turpmākajos pantos.

10) Personas datu apstrāde
Klientu datus vietnes īpašnieks apstrādā saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktu noteikumiem, kā norādīts sadaļā “Privātuma politika” sniegtajā informācijā.

11) Jurisdikcija
Jebkurus strīdus, kas saistīti ar šā līguma interpretāciju vai izpildi, izšķir tikai kompetentā tiesa, neskarot Patērētāju kodeksa noteikumu piemērošanu patērētāju pirkumu gadījumā.